W miejscu, gdzie jeszcze do niedawna stały niszczejące budynki dawnego browaru Goetzów, firma Balmoral Properties wybudowała nowy kompleks mieszkaniowo-biurowo-usługowy. Firma odrestaurowała zabytkowe budynki z XIX wieku, które nawiązują stylem i charakterem do czasów świetności tego unikatowego obszaru. Całość I etapu inwestycji została uzupełniona o nowe budynki apartamentowe, które  dopasowano do zabytkowej architektury. Obecnie trwa budowa kolejnych etapów tej inwestycji.

Ujęty w spójny program rewitalizacji projekt, integrujący odrestaurowane budynki zabytkowe z nową zabudową i przygotowany przez krakowską pracownię MOFO Architekci, powstawał w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pośród zabytkowej, poprzemysłowej zabudowy zaadaptowanej na cele biurowe, punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne, pojawiły się nowe budynki z funkcjami mieszkaniowymi i nowoczesnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń dostosowano do nowych funkcji wynikających z potrzeb rozwijającego się miasta. Oprócz odrestaurowanego pałacu Goetzów, w nowy kompleks wpisane zostały historyczne budynki obciągu piwa (elewacja od strony ul. Lubicz), Portierni, Dawnej Suszni Słodu, Dawnej Słodowni, a także Maszynownia i Kotłownia z kominem. Te obiekty o niekwestionowanej wartości historycznej zostały przywrócone do stanu dawnej świetności, a nowopowstające budynki nawiązują do charakteru klimatu miejsca i zachowanej tam zabytkowej architektury.

Odrestaurowane budynki Maszynowni i Kotłowni pełnić będą funkcję handlowo–usługową. W budynku Słodowni będzie obiekt gastronomiczny. Wygląd elewacji tego budynku został przywrócony do stanu pierwotnego, nowobudowane części mają szklaną fasadę. Z kolei budynek Obciągu Piwa zachował swój charakter dzięki renowacji ściany zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Budynek Portierni został zaadaptowany na stację transformatorową. Specjalne tynki z zatopioną siatką stalową będą chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Budynek Suszni Słodu stanowi klatkę schodową nowo utworzonej części mieszkalnej.

Kompleks zabudowań przy Browarze Lubicz na nowo wpisze się w tkankę miasta i nie będzie tworzył zamkniętej enklawy. Ogrodzenie od strony ulicy Lubicz zostało zredukowane do bramy wjazdowej i niewysokich – do pół metra - murków ceglanych. Na terenie Browaru zaplanowano trzy miejskie place zlokalizowane wzdłuż ulicy Lubicz. Ważnym dopełnieniem zagospodarowania przestrzeni będą, stanowiące aż 1⁄4 całej powierzchni inwestycji, tereny zielone z przeważającymi akcentami roślinności białej.

Architektura

LOKALIZACJA

HISTORIA

ARCHITEKTURA

FAZY PROJEKTU

© 2014 Balmoral Properties Ltd.