Historia Browaru Lubicz sięga roku 1840, kiedy tereny przy ulicy Lubicz 15-17 należały do rodziny Jenny.  Pierwsze budynki browaru wzniesiono według projektu von Pieretta na zamówienie Rudolfa Jennego. Do 1903 roku zakład pod nazwą „Browar Johna“ pozostał własnością rodziny Jenny; rok później przejął go baron Jan Goetz-Okocimski. Nowy właściciel zmienił nazwę browaru na Browar Krakowski i Fabryka Przetworów Słodowych J. Gotza. Browar prosperował znakomicie, podlegając ciągłym procesom modernizacyjnym. Po śmierci barona Jana Goetza, w 1931 roku, zarządzanie browarem przeszło w ręce jego syna.

Browar pracował aż do wojny, z przerwą w 1936 roku spowodowaną strajkiem pracowników. Po II wojnie światowej zakład został znacjonalizowany przez państwo. Najpierw zarządzał nim Zarząd Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu, a w 1968 roku przejął go Okocim. Firmę stale modernizowano i rozbudowywano m.in. o jedną z pierwszych warzelni blokowych oraz rozlewnię liniową sprowadzoną z NRD.

Największym ograniczeniem dla rozwoju browaru była jego lokalizacja w centrum Krakowa, która uniemożliwiała rozbudowę pomieszczeń i linii produkcyjnych. W latach 80-tych uruchomiono linię produkcyjną browaru piwa Krak Pils, wytwarzano tylko jedną markę - Jasne Mocne. Gdy w 2001 roku Okocim został przejęty przez Carlsberg, koncern podjął decyzję o zakończeniu produkcji piwa w Browarze Lubicz. Ze względu na barwną historię i lokalizację, Browar Lubicz pozostał rozpoznawalnym miejscem na mapie Krakowa. Na terenie inwestycji znajdują się pojedyncze elementy stanowiące świadectwo technicznej świetności, opisane w ramach Krakowskiego Szlaku Techniki. Teren ten wchodzi także w obszar oznaczony jako Historyczny Zespół Miasta.

W styczniu 2014 roku zakończyła się budowa I etapu osiedla Browar Lubicz. Balmoral Properties odrestaurował historyczne budynki: Pałacu Goetzów, Obciągu Piwa, Portierni, dawnej Suszni Słodu, dawnej Słodowni, a także Maszynowni i Kotłowni z kominem. Charakterystyczne elewacje obiektów nawiązują do budynków przemysłowych budowanych w XIX wieku.

Historia Browaru

LOKALIZACJA

HISTORIA

ARCHITEKTURA

FAZY PROJEKTU

© 2014 Balmoral Properties Ltd.